Elite SEM Calculator – מחשבונים לחישוב עלויות פרסום מקוון


פרסום ברשת האינטרנט יכול להופיע בצורות רבות ומגוונות: באנר פרסומי, חלון פופ אפ הקופץ בעת הכניסה לאתר או מודעות פרסום ממומנות המופיעות בתוצאות החיפוש של מנועי החיפוש השונים.

המטרה בכל צורות הפרסום היא זהה כמובן אך עלויות הפרסום משתנות בין אמצעי פרסום אחד לשני ולכן יש לחשוב על העלויות טרם הקמת הקמפיין.

שיטות תמחור לפרסום באינטרנט

שיטות התמחור השונות למפרסמים ברשת האינטרנט פועלות במספר מודלים: תשלום לפי הקלקה על מודעת הפרסומת, תשלום על פי כמות החשיפות של הפרסומת ותשלום לפי פעולה בה המשתמש נדרש לבצע פעולה אקטיבית עבור המפרסם.

היות ולכל אתר עלויות פרסום שונות למודעה בודדת מומלץ להשתמש במחשבונים המחשבים את עליות הפרסום.
זאת, על לוודא כי מסע הפרסום המקוון יגיע לכמות החשיפות המתבקשות אך לא במקביל יחרוג ממגבלות התקציב שלו.

Elite SEM Calculator

תוכנתElite SEM Calculator מקנה למשתמשים בה חמישה מחשבונים שונים אשר מכסים את כל אפשרויות הפרסום הקיימות ומציגות תמונה כוללת עבור המפרסם מבחינת כמות חשיפות ועלויות הפרסום הכוללות.

מחשבון CPM

בעת שימוש במחשבון זה נוכל לבצע חישוב לעלויות פרסום על פי חשיפות של המודעה לכל 1000 משתמשים. ניתן להגדיר במחשבון זה שתיים מתוך הנתונים הבאים: כמות החשיפה שנרצה להשיג העלות הכוללת של הקמפיין כולו והעלות לכל 1000 חשיפות.

מחשבון CPA CPM To

במידה ואנו מריצים קמפיין על פי כמות חשיפות ונהיה מעוניינים להמירו לקמפיין על פי פעולה (CPA) עלינו לבצע חישוב עליות טרם המעבר. במחשבון זה החישוב מתבצע ביחס למיליון חשיפות כאשר עלינו להגדיר מהו התשלום הממוצע ל-1000 חשיפות. כתוצאה תתקבל טבלה המציגה את העלויות ביחס לאחוז ההמרה של הפרסומת.

מחשבון Banner/Email CPA

בעת הרצת קמפיין בדואר אלקטרוני או שילוב באנר באתר אינטרנט כמות החשיפות גדולה מאד והמטרה היא להמיר כמה שיותר משתמשים לביצוע פעולה כלשהי. היות וכמות החשיפות גדולה מאד קשה למדוד בפועל כמה שילמנו עבור כל ליד איכותי.

בכדי לדעת בפועל כמה שילמנו עבור כל לקוח ניתן להזין את כמות החשיפות לה זכתה המודעה או הדואר הפרסומי, העלות ל-1000 חשיפות, אחוז ההמרה של המודעה וכדומה וכתוצאה לקבל את העלות של ליד איכותי בודד וכך לחשב את כדאיות הקמפיין עבור המפרסם.

מחשבון CPC to CPM

מחשבון זה יעיל בעת ביצוע מעבר בין קמפיין בו התשלום הוא על פי הקלקה על המודעה לקמפיין לפי חשיפות במטרה להזיל עלויות או לשפר את כמות החשיפות של המודעה. בשימוש במחשבון זה נדרש להזין את המחיר לקליק בודד על המודעה ואחוז ההמרה של המודעה. התוכנה תפיק עבורנו טבלה מפורטת של עלויות הפרסום לאחר המעבר למודל החדש.

מחשבון Max CPC for PPC

המחשבון האחרון הוא מחשבון לחישוב מהי העלות לקבלת ליד איכותי מתוך קמפיין פרסומי במודל תשלום לפי הקלקה. במחשבון זה יהיה עלינו להקליד את הסכום המשוער שנהיה מעוניינים לשלם עבור לקוח ואחוז ההמרה האוטומטי של המודעה. כתוצאה נקבל את עלות הסכום המקסימלי ללחיצה אותו יהיה עלינו להגדיר בקמפיין כדי לשמור על כדאיותו.

מומלץ לבחור במודל תמחור העונה על כל צרכי המפרסם בעת הקמת מסע פרסום מקוון אך חשוב מאד לבדוק את היחס בין עלויות הפרסום לבית כמות הלקוחות המגיעים לעסק בפועל. כמו כן, מומלץ לבדוק את עלויות הקמפיין במודלי פרסום אחרים מפעם לפעם על מנת להקטין את עלויות הפרסום ולהגדיל את כמות הלקוחות עבור העסק .