פותחים אתר? כל הכללים לשמירה על זכויות יוצרים


למה צריך להקפיד על זכויות יוצרים במסגרת פתיחת אתר אינטרנט?

התפשטותן המטאורית של מדריכי “עשה זאת בעצמך”, המאפשרים לכל אדם לבנות ולעצב אתר אינטרנט אישי, מובילים ליותר ויותר מקרים בהם בעלי אתרים מגלים בדיעבד כי התוכן אשר העלו לאתרם מהווה בפועל הפרה של זכויות יוצרים, וזאת במקרה הטוב באמצעות פניה מטעם היוצר, ובמקרה הרע באמצעות קבלת תביעה משפטית בדואר בהתאם לחוק זכויות יוצרים.

חשוב להבין מראש מהם כללי זכויות היוצרים הרלוונטים במסגרת בניית אתר חדש,על מנת למנוע פגיעה בזכויות של יוצרים אחרים וכמובן על מנת להימנע מהליכים משפטיים מיותרים ומהוצאה כספית גדולה.

מהם כללי זכויות יוצרים?

עיקרון הבסיס, אשר כל אדם המבקש להקים אתר אינטרנט נדרש להבין, הוא שכל חומר מקורי הנמצא על גבי האינטרנט, בין אם מדובר בתוכן כתוב, שירים מוקלטים, תמונות, תוכנות אינטרנט וכיוצא בזה, מוגן באופן אוטומטי על פי חוק זכויות היוצרים – 2007, זאת למעט מקרים חריגים, הקבועים בחוק.

משמעות הדבר היא, שכל שימוש בחומרים מקוריים מהאינטרנט אסור לחלוטין, אלא אם התקבל אישור שימוש בכתב מהיוצר. גם במקרים שהתקבל אישור, חשוב לשמור ולאכסנו במקום בטוח, על מנת להוכיח גם בעתיד שהשימוש ביצירה נעשה כדין.

במקרים מסוימים זכויות היוצרים על יצירות מסויימות מוגבלות בזמן. כך לדוגמא, זכויות היוצרים על תמונות תקפות עד ל-70 שנה מיום מותו של היוצר, כאשר לאחר מכן התמונות מוגדרות כניתנות לשימוש חופשי. במקרים של טקסטים כתובים, קיימים נהלים קבועים בחוק, ומומלץ מאוד להקפיד לבצע בדיקה מקדימה, על מנת להבין במה ניתן להשתמש ובמה לא.

כלל הברזל הוא – אסור להשתמש אלא אם כתוב במפורש אחרת. כאשר מעתיקים תוכן חשופים לתביעה של זכויות יוצרים כפי שאירע במקרה של עידן מיליצ’ר

מה זה שימוש הוגן?

המונח שימוש הוגן מתייחס לשימוש בתוכן המוגן בזכויות יוצרים, אשר החוק מתיר שימוש מוגבל בו, אשר לא נחשב כמפר את זכויות היוצרים של יוצר התוכן.

החוק מגדיר שימוש הוגן כשימוש אשר מטרתו “לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך”. יש להבהיר עם זאת, כי בכל מקרה של שימוש הוגן, חובתו של העושה שימוש בתוכן להקפיד ולציין את המקור המלא של התוכן, וכן את זהות יוצרו. מאחר ומדובר בנושא בעל קריטריונים ברורים וקשיחים, בכל מקרה בו יש צורך בשימוש בתוכן שכזה, מומלץ להקפיד להתייעץ עם מומחה בתחום, על מנת למנוע סיבוכים עתידיים.

יש לזכור שחוק זכויות יוצרים מכיר הן בזכות כלכלית של בעלי היצירה והן בזכות מוסרית של יוצר היצירה. כמו כן קיימים כללים ברורים של אפשרויות העברת הזכויות ביצירה.

אם אתם רוכשים או מקבלים מאחרים יצירה כלשהיא (תוכן, תמונה, איור, עיצוב וכדומה) ודאו כי מי שמעביר לכם את היצירה הוא הבעלים או בעל הזכות לעשות כן.
התעלמות מהחוק לא פותרת מעונש!

חשוב לזכור שהתעלמות מהחוק, לא רק שאינה מגינה על בונה האתר מתביעה משפטית, אלא שהדבר עלול אף לפעול לרעתו במסגרת הדיון המשפטי, ולהציגו כעבריין שיטתי בעיני בית המשפט. יודגש, כי בהתאם לחוק זכויות היוצרים, בית המשפט רשאי לפסוק תשלום פיצויים על כל הפרה של זכויות יוצרים, וזאת עד לסכום של 100,000 ₪ (מאה אלף ₪!), כאשר במסגרת קביעת סכום הפיצויים, בית המשפט מתבסס על קריטריונים שונים, ביניהם היקף הנזק שנגרם ליוצר, היקף הפרת זכויות היוצרים וכיוצא בזה.

יש לזכור, כי לאורך השנים האחרונות, סוגית זכויות היוצרים הפכה רלוונטית מתמיד במסגרת רשת האינטרנט, כאשר בעלי אתרים רבים פועלים ללא הרף (באמצעות תוכנות למיניהם, או באופן עצמאי באמצעות “גוגל”) לגילוי הפרות זכויות יוצרים, שכן העתקת תוכן עלולה לגרום לנזקים רבים ליוצר המקורי ולפגיעה משמעותית במיקומי האתר בגוגל.

מסיבה זו, חשוב מאוד להקפיד על הכללים שצוינו לעיל, ולהקפיד להתייעץ עם מומחה בתחום זכויות היוצרים בכל סוגיה רלוונטית, כאשר העיקרון המנחה הוא – אם יש ספק, אין ספק!